«Փըրֆեքթ Աուդիտ» ՍՊԸ 
 
 
 
 


Անձնակազմ


Ա. Բաբայան
տնօրեն/բաժնետեր
տ.գ.թ., աուդիտոր, ACCA
  Ելենա Բաբայան
գլխավոր հաշվապահ
  Տաթևիկ Գյուլամիրյան
որակավորված աուդիտոր
  Դավիթ Խաչատրյան
որակավորված աուդիտոր
  Արևիկ Հարությունյան
որակավորված աուդիտոր
  Տիգրան Մանուկյան
որակավորված աուդիտոր
  Սմբատ Մանուկյան
ֆինանսական վերլուծող
  Նունե Մանուկյան
մասնագետ-հաշվապահ

© 2018. WEB master  Armen Shahinyan