«Փըրֆեքթ Աուդիտ» ՍՊԸ 
 
 
 
 


Անձնակազմ


Ա. Բաբայան
տնօրեն/բաժնետեր
տ.գ.թ., աուդիտոր, ACCA
  Ելենա Բաբայան
գլխավոր հաշվապահ, աուդիտոր
  Դավիթ Խաչատրյան
որակավորված աուդիտոր
  Զաբել Մաթոսյան
ներքին աուդիտոր
  Սուսաննա Սեդրակյան
ներքին աուդիտոր
  Էդվարդ Աբրամյան
որակավորված աուդիտոր
  Դիանա Մկրտչյան
որակավորված աուդիտոր
  Կարեն Բաղդասարյան
աուդիտորի օգնական

© 2023. PerfectAudit.am .