«Փըրֆեքթ Աուդիտ» ՍՊԸ 
 
 
 
 


Հարգելի գործընկեր,

Ուրախ ենք Ձեզ ողջունելու մեր ինտերնետային կայքում: Ներկայիս բարդ և բազմաբնույթ գործարար աշխարհում, երբ հաճախակի են փոփոխվում հարկային, հաշվապահական և այլ օրենսդրական պահանջները դժվար է գործունեությունը համապատասխանեցնել այդ պահանջներին, կայացնել ճիշտ վարչական որոշումներ և իրականացնել արդյունավետ կառավարում ...

Մեր ընկերության մասնագետների փորձը (26 տարի) և մասնգիտական հմտությունը հնարավորություն կտա Ձեզ հայտնաբերել ներքին խնդիրները կապված կազմակերպության ֆինանսական առողջության հետ և տալ համապատասխան լուծումներ,ինչպես նաև կատարել օրենսդրության անընդհատ փոփոխվող պահանջները:

Ինչպես 2000-2001 թվականներին մենք ներդրեցինք Հայատանի մասնավոր հատվածի 200 խոշոր կազմակերպություններում Հաշվապահական Հաշվառման Միջազգային Ստանդարտները,այնպես էլ այսօր մենք առաջիններից ենք ով իրականացրեց Հայաստանի բոլոր մարզերում Տեղական Ինքնակառավարման Մարմինների Հանրային Հատվածի Հաշվապահական Հաշվառման Ստանդարտների ներդրման հետ կապված ուսուցման աշխատանքները:

2016 թվականին մենք առաջիններից էինք ով մասնակցեց Հայաստանի բոլոր մարզերի Տեղական ինքնակառավարման համակարգում հաշվապահական բարեփոխումների իրականացմանը՝ Եվրախորհրդի ծրագրերի ներդրմանը։

Իսկ 2019 թվականի առաջին կիսամյակում բոլոր մարզերի խոշոր և խոշորացված համայնքների հաշվապահներին՝

 • ծանոթացրեցինք նոր համակարգի ներդրման հետ կապված անցման հիմնական փուլերին /մուտքի հաշվեկշիռ՝ գույքագրում, վերգնահատում, ՀԾ-ծրագրի ներդնում/
 • մշակվել է տիպային ձևակերպումների ձեռնարկ,
 • համայնքների հաշվապահական հաշվառման քաղաքականություն,
 • համայնքների հաշվապահական հաշվառման հաշիվների աշխատանքային հաշվային պլան:

  2022 թվականին իրականացվեց Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման բարեփոխումների իրականացման՝ Եվրախորհրդի ծրագրերի ներդրման 5-րդ փուլը, որի ժամանակ հաշվապահները ուսուցանեցին Հանրային հատվածի Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտը՝ սկզբից ընդհուպ մինչև ֆինանսական հաշվետվությունների կազմումը։

  Մենք կօգնենք Ձեզ`

  1. Ճիշտ կողմնորոշվել շուկայական հարաբերություններում
  2. Ճշգրիտ և ժամանակին կատարել հարկային պարտավորությունները`խուսափելով տնտեսական տուժանքների կիրառումից
  3. Ներդնել կազմակերպությունում համակարգչային հաշվապահական ծրագրեր և ուսուցանել ծրագիրը
  4. Վարել ՀՀՀՀՍ և ՖՀՄՍ ստնդարտներին և հարկային օրենքներին համապատասխան հաշվապահական հաշվառում
  5. Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտի ուսուցման գործընթացում
  6. Հանրային հատվածի ծառայություններ
   • Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտի ուսուցանում,
   • մուտքի հաշվեկշռի կազմում,
   • հաշվապահական ձևակերպումների տրամադրում և ուսուցանում
   • խորհրդատվություն հանրային հատվածի հաշվապահական համակարգչային ծրագրի ներդնում


 • Աուդիտ և հարակից ծառայություններ
  Ֆինանսական տեղեկատվության վերլուծություն
  Հաշվառման վարում և հաշվետվությունների կազմում
  Հաշվապահական խորհրդատվություն
  Հարկային խորհրդատվություն
  Կառավարման խորհրդատվություն
  Հաշվապահների որակավորման ծրագրի ուսուցանում
  Հաշվապահական ստանդարտների/IFRS/ և հարկային օրենսդրության ուսուցանում
  Հաշվապահական հաշվառման հայկական ծրագրերի ներդրում և ուսուցանում
  Հանրային հատվածի ստանդարտի ուսուցանում և ներդնում
  © 2024. PerfectAudit.am .