«Փըրֆեքթ Աուդիտ» ՍՊԸ 
 
 
 
 Հարգելի գործընկեր,

Ուրախ եմ Ձեզ ողջունելու մեր ինտերնետային կայքում: Ներկայիս բարդ և բազմաբնույթ գործարար աշխարհում, երբ հաճախակի են փոփոխվում հարկային, հաշվապահական և այլ օրենսդրական պահանջները դժվար է գործունեությունը համապատասխանեցնել այդ պահանջներին, կայացնել ճիշտ վարչական որոշումներ և իրականացնել արդյունավետ կառավարում ...

Մեր ընկերության մասնագետների փորձը (20 տարի) և մասնգիտական հմտությունը հնարավորություն կտա Ձեզ հայտնաբերել ներքին խնդիրները կապված կազմակերպության ֆինանսական առողջության հետ և տալ համապատասխան լուծումներ,ինչպես նաև կատարել օրենսդրության անընդհատ փոփոխվող պահանջները:

2016 թվականին մենք իրականացրեցինք Հայաստանի բոլոր 10 մարզերի Տեղական Ինքնակառավարման Մարմինների համակարգում հաշվապահական բարեփոխումները:

Ինչպես 2000-2001 թվականներին մենք ներդրեցինք Հայատանի մասնավոր հատվածի 200 խոշոր կազմակերպություններում Հաշվապահական Հաշվառման Միջազգային Ստանդարտները,այնպես էլ այսօր մենք առաջիններից ենք ով իրականացրեց Հայաստանի բոլոր մարզերում Տեղական Ինքնակառավարման Մարմինների Հանրային Հատվածի Հաշվապահական Հաշվառման Ստանդարտների ներդրման հետ կապված ուսուցման աշխատանքները:

Մասնավորոպես`

  1. Ճիշտ կողմնորոշվել շուկայական հարաբերություններում
  2. Ճշգրիտ և ժամանակին կատարել հարկային պարտավորությունները`խուսափելով տնտեսական տուժանքների կիրառումից
  3. Ներդնել կազմակերպությունում համակարգչային հաշվապահական ծրագրեր և ուսուցանել
  4. Վարել ՀՀՀՀՍ և ՖՀՄՍ ստնդարտներին և հարկային օրենքներին համապատասխան հաշվապահական հաշվառում
  5. Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտների ուսուցանում


Աուդիտ և հարակից ծառայություններ
Ֆինանսական տեղեկատվության վերլուծություն
Հաշվառման վարում և հաշվետվությունների կազմում
Հաշվապահական խորհրդատվություն
Հարկային խորհրդատվություն
Կառավարման խորհրդատվություն
Հաշվապահների որակավորման ծրագրի ուսուցանում
Հաշվապահական ստանդարտների/IFRS/ և հարկային օրենսդրության ուսուցանում
Հաշվապահական հաշվառման հայկական ծրագրերի ներդրում և ուսուցանում
Հանրային հատվածի ստանդարտի ուսուցանում և ներդնում
© 2019. WEB master  Armen Shahinyan